LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

Infrastruktura

MSK LODMAN jest rozległą siecią komputerową zbudowaną w głównej mierze w oparciu o własną infrastrukturę optyczną. Transmisja danych w szkielecie sieci odbywa się z prędkością 10/100 Gigabit Ethernet z wykorzystaniem protokołu MPLS. Węzły dostępowe umożliwiają przyłączenie z prędkościami 1GBit/s i 10Gbit/s.

Mapa zasięgu

MSK LODMAN obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt lokalizacji na terenie miasta i ciągle się rozwija.

LODMAN mapka połączeń